bhBlog - bosanskohercegovački blog direktorij

bhblog prikaz trenda promjene bhB

Trend promjene bhB zaBH Dubstep

Blog BH Dubstep u evidenciji bhBloga je od 01.01.12. god.

Želite li se vratiti na početnu stranicu?

Arhiva ocjena po datumima:

01.01.12.

| 12.80

15.01.12.

| 17.51

01.02.12.

| 20.18

14.02.12.

| 21.13

01.03.12.

| 22.37

15.03.12.

| 23.40

02.04.12.

| 23.17

15.04.12.

| 23.09

01.05.12.

| 23.21

15.05.12.

| 23.88

01.06.12.

| 23.71

15.06.12.

| 24.19

01.07.12.

| 23.67

15.07.12.

| 26.40

31.07.12.

| 27.25

15.08.12.

| 28.07

02.09.12.

| 28.46

15.10.12.

| 25.35

01.11.12.

| 24.09

15.11.12.

| 24.10

01.12.12.

| 27.77

15.12.12.

| 23.45

01.01.13.

| 20.65

15.01.13.

| 20.55

01.02.13.

| 20.28

14.02.13.

| 18.73

01.03.13.

| 18.17

15.03.13.

| 17.97

01.04.13.

| 17.72

15.04.13.

| 16.95

01.05.13.

| 17.99

15.05.13.

| 18.40

02.06.13.

| 17.66

15.06.13.

| 17.51


Napomena: od 01.12.2012. god. koristi se izmijenjena formula za računanje bhB.

Želite li pogledati arhivu prosječnih ocjena svih blogova po evidenciji bhBloga?